Teknik

Videoproduktion är teknikkrävande och det kan vara svårt för en beställare att bedöma vad och hur mycket som behövs. CTV ser till uppdragets omfattning och erbjuder en teknisk helhetslösning för att lösa uppgiften.

Kontakta oss för offert.