OB flypack

När det inte finns möjlighet att kabeldra från OB-buss använder vi produktionsrack i flight case som med fördel ställs i FOH eller bakom scenen/studion. Dessa rack utrustas med nödvändig teknik inför varje enskilt jobb.