Bemanning

”Tillsammans gör vi bra saker”

Det krävs många olika yrkesroller för att få till en bra produktion. Behovet av personal kan skilja sig mellan olika typer av uppdrag och storlek på budget. Vi hjälper er med bemanningen för varje enskilt behov.

  • ENG-fotografer
  • Studiofotografer
  • Redigerare
  • Bildproducenter
  • Bildingenjörer
  • Ljudtekniker

CTV Production AB tillämpar dagarvoden för personalhyror. Kontakta oss för offert.